محمدرضا شاه پسند
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از
سرمایه گذاری

 

Link group not found.
۱۳۹۵/۰۹/۰۳

مشوق های گمرکی

صفحه اصلی  تسهیلات برای سرمایه گذاران  مشوق های گمرکی
 
پیشخوان مطبوعات
مشوق‌های گمرکی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
تعداد بازدید 1934  
نوشته شده توسط مدیر پورتال  
پنج شنبه, 19 تیر 1393

قوانین و مشوق‌های گمرکی مرتبط با سرمایه‌گذاری

حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد دستگاه‌ها وارد می‌گردد. در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیش‌تر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده باشد به تشخیص وزارت صنایع به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ماده یا دستگاه آماده مربوط به وصول خواهد شد. تبصره: به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می‌تواند به پیشنهاد وزارت صنایع در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و دستگاه‌های الکترونیک و وسایل حمل و نقل که کارخانه‌های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه‌ها تکمیل و یا سوار و یا ساخته می‌شود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف کند. تصویب نامه شماره 21673/ت 8709 مورخ 77/4/9 هیأت وزیران: مواد اولیه و اجزای مورد نیاز تولید برای واحدهای ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات که برای صنایع کشور ماشین‌آلات و تجهیزات تولید می‌نماید، مشمول هر یک از ردیف‌های تعرفه گمرکی باشند به تشخیص وزارت صنایع از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند. تاریخ اجرای این تصویب‌نامه از 78/1/1 می‌باشد.

ماده (12):
واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به‌صورت موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد معاف است.

ماده (14):
مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آئین‌نامه مشخص می‌شود به صادرکننده مسترد می‌گردد.
تبصره 3: در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی که به‌صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت‌شده بابت واردات قطعی، پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره4: در صورتی‌که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن‌ها از خارج کشور وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره 5: چنانچه کالای تولید داخل به سازمان‌ها و اشخاص که در رابطه با کالاهای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شوند وجه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

ماده (19):
دولت می‌تواند همه‌ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به ‌صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت ‌وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

سایر موارد:
با استناد به مواد 12 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرائی آن در صورت درخواست کتبی آن دسته از کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی و صنعتی) که دارای پروانه معتبر هستند در جهت واردات قبل از صادرات (ورود موقت) مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی ستاد نظارت گمرکات استان با رعایت سایر مقررات مندرج در مفاد مواد فوق‌الذکر با ورود موقت آن‌ها موافقت نموده و پس از صادرات کالای ساخته ‌شده و آماده در موعد مقرر نسبت به تسویه پروانه ورود موقت و فک تضمین مأخوذه اقدام می‌نماید.
همچنین با استناد به مواد 14و 25 قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرائی آن نسبت به محاسبه و استرداد حقوق ورودی آن مقدار از مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته‌بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف‌شده در تولید، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالای صادراتی که اخیراً پیرو تلاش و پی‌گیری‌های مجدانه، اختیارات اجرایی آن به این ستاد نظارت تفویض گردیده است.
مضافاً این‌که در گمرکات تابعه این ستاد نظارت (سهلان ـ جلفا ـ تبریز) که مجاز به انجام تشریفات گمرکی رویه‌های ورود موقت و واردات قطعی هستند با ایجاد امکانات از جمله اخذ مجوز ترخیص کالا با ضمانت‌نامه بانکی از گمرک ایران که به گمرکات این ستاد تفویض گردیده است و فضای مناسب کاری و تمهیدات لازم در خصوص دقت و سرعت همکاران، ترخیص کالا در حداقل زمان ممکن میسر گردیده است.

صفحه اصلی  تسهیلات برای سرمایه گذاران  مشوق های گمرکی
 
پیشخوان مطبوعات
مشوق‌های گمرکی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ  
 
 
 

قوانین و مشوق‌های گمرکی مرتبط با سرمایه‌گذاری

حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد دستگاه‌ها وارد می‌گردد. در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیش‌تر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده باشد به تشخیص وزارت صنایع به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ماده یا دستگاه آماده مربوط به وصول خواهد شد. تبصره: به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می‌تواند به پیشنهاد وزارت صنایع در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و دستگاه‌های الکترونیک و وسایل حمل و نقل که کارخانه‌های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه‌ها تکمیل و یا سوار و یا ساخته می‌شود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف کند. تصویب نامه شماره 21673/ت 8709 مورخ 77/4/9 هیأت وزیران: مواد اولیه و اجزای مورد نیاز تولید برای واحدهای ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات که برای صنایع کشور ماشین‌آلات و تجهیزات تولید می‌نماید، مشمول هر یک از ردیف‌های تعرفه گمرکی باشند به تشخیص وزارت صنایع از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند. تاریخ اجرای این تصویب‌نامه از 78/1/1 می‌باشد.

ماده (12):
واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به‌صورت موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد معاف است.

ماده (14):
مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آئین‌نامه مشخص می‌شود به صادرکننده مسترد می‌گردد.
تبصره 3: در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی که به‌صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت‌شده بابت واردات قطعی، پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره4: در صورتی‌که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن‌ها از خارج کشور وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره 5: چنانچه کالای تولید داخل به سازمان‌ها و اشخاص که در رابطه با کالاهای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شوند وجه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

ماده (19):
دولت می‌تواند همه‌ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به ‌صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت ‌وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

سایر موارد:
با استناد به مواد 12 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرائی آن در صورت درخواست کتبی آن دسته از کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی و صنعتی) که دارای پروانه معتبر هستند در جهت واردات قبل از صادرات (ورود موقت) مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی ستاد نظارت گمرکات استان با رعایت سایر مقررات مندرج در مفاد مواد فوق‌الذکر با ورود موقت آن‌ها موافقت نموده و پس از صادرات کالای ساخته ‌شده و آماده در موعد مقرر نسبت به تسویه پروانه ورود موقت و فک تضمین مأخوذه اقدام می‌نماید.
همچنین با استناد به مواد 14و 25 قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرائی آن نسبت به محاسبه و استرداد حقوق ورودی آن مقدار از مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته‌بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف‌شده در تولید، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالای صادراتی که اخیراً پیرو تلاش و پی‌گیری‌های مجدانه، اختیارات اجرایی آن به این ستاد نظارت تفویض گردیده است.
مضافاً این‌که در گمرکات تابعه این ستاد نظارت (سهلان ـ جلفا ـ تبریز) که مجاز به انجام تشریفات گمرکی رویه‌های ورود موقت و واردات قطعی هستند با ایجاد امکانات از جمله اخذ مجوز ترخیص کالا با ضمانت‌نامه بانکی از گمرک ایران که به گمرکات این ستاد تفویض گردیده است و فضای مناسب کاری و تمهیدات لازم در خصوص دقت و سرعت همکاران، ترخیص کالا در حداقل زمان ممکن میسر گردیده است.صفحه اصلی  تسهیلات برای سرمایه گذاران  مشوق های گمرکی

 
پیشخوان مطبوعات
مشوق‌های گمرکی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
 
 
 

قوانین و مشوق‌های گمرکی مرتبط با سرمایه‌گذاری

حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد دستگاه‌ها وارد می‌گردد. در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیش‌تر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده باشد به تشخیص وزارت صنایع به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ماده یا دستگاه آماده مربوط به وصول خواهد شد. تبصره: به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می‌تواند به پیشنهاد وزارت صنایع در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و دستگاه‌های الکترونیک و وسایل حمل و نقل که کارخانه‌های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه‌ها تکمیل و یا سوار و یا ساخته می‌شود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف کند. تصویب نامه شماره 21673/ت 8709 مورخ 77/4/9 هیأت وزیران: مواد اولیه و اجزای مورد نیاز تولید برای واحدهای ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات که برای صنایع کشور ماشین‌آلات و تجهیزات تولید می‌نماید، مشمول هر یک از ردیف‌های تعرفه گمرکی باشند به تشخیص وزارت صنایع از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند. تاریخ اجرای این تصویب‌نامه از 78/1/1 می‌باشد.

ماده (12):
واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به‌صورت موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد معاف است.

ماده (14):
مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آئین‌نامه مشخص می‌شود به صادرکننده مسترد می‌گردد.
تبصره 3: در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی که به‌صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت‌شده بابت واردات قطعی، پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره4: در صورتی‌که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن‌ها از خارج کشور وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره 5: چنانچه کالای تولید داخل به سازمان‌ها و اشخاص که در رابطه با کالاهای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شوند وجه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

ماده (19):
دولت می‌تواند همه‌ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به ‌صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت ‌وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

سایر موارد:
با استناد به مواد 12 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرائی آن در صورت درخواست کتبی آن دسته از کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی و صنعتی) که دارای پروانه معتبر هستند در جهت واردات قبل از صادرات (ورود موقت) مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی ستاد نظارت گمرکات استان با رعایت سایر مقررات مندرج در مفاد مواد فوق‌الذکر با ورود موقت آن‌ها موافقت نموده و پس از صادرات کالای ساخته ‌شده و آماده در موعد مقرر نسبت به تسویه پروانه ورود موقت و فک تضمین مأخوذه اقدام می‌نماید.
همچنین با استناد به مواد 14و 25 قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرائی آن نسبت به محاسبه و استرداد حقوق ورودی آن مقدار از مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته‌بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف‌شده در تولید، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالای صادراتی که اخیراً پیرو تلاش و پی‌گیری‌های مجدانه، اختیارات اجرایی آن به این ستاد نظارت تفویض گردیده است.
مضافاً این‌که در گمرکات تابعه این ستاد نظارت (سهلان ـ جلفا ـ تبریز) که مجاز به انجام تشریفات گمرکی رویه‌های ورود موقت و واردات قطعی هستند با ایجاد امکانات از جمله اخذ مجوز ترخیص کالا با ضمانت‌نامه بانکی از گمرک ایران که به گمرکات این ستاد تفویض گردیده است و فضای مناسب کاری و تمهیدات لازم در خصوص دقت و سرعت همکاران، ترخیص کالا در حداقل زمان ممکن میسر گردیده است.

صفحه اصلی  تسهیلات برای سرمایه گذاران  مشوق های گمرکی
 
پیشخوان مطبوعات
مشوق‌های گمرکی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
تعداد بازدید 1934  
نوشته شده توسط مدیر پورتال  
پنج شنبه, 19 تیر 1393

قوانین و مشوق‌های گمرکی مرتبط با سرمایه‌گذاری

حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد دستگاه‌ها وارد می‌گردد. در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیش‌تر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده باشد به تشخیص وزارت صنایع به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ماده یا دستگاه آماده مربوط به وصول خواهد شد. تبصره: به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می‌تواند به پیشنهاد وزارت صنایع در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و دستگاه‌های الکترونیک و وسایل حمل و نقل که کارخانه‌های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه‌ها تکمیل و یا سوار و یا ساخته می‌شود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف کند. تصویب نامه شماره 21673/ت 8709 مورخ 77/4/9 هیأت وزیران: مواد اولیه و اجزای مورد نیاز تولید برای واحدهای ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات که برای صنایع کشور ماشین‌آلات و تجهیزات تولید می‌نماید، مشمول هر یک از ردیف‌های تعرفه گمرکی باشند به تشخیص وزارت صنایع از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند. تاریخ اجرای این تصویب‌نامه از 78/1/1 می‌باشد.

ماده (12):
واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به‌صورت موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد معاف است.

ماده (14):
مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آئین‌نامه مشخص می‌شود به صادرکننده مسترد می‌گردد.
تبصره 3: در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی که به‌صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت‌شده بابت واردات قطعی، پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره4: در صورتی‌که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن‌ها از خارج کشور وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره 5: چنانچه کالای تولید داخل به سازمان‌ها و اشخاص که در رابطه با کالاهای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شوند وجه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

ماده (19):
دولت می‌تواند همه‌ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به ‌صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت ‌وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

سایر موارد:
با استناد به مواد 12 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرائی آن در صورت درخواست کتبی آن دسته از کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی و صنعتی) که دارای پروانه معتبر هستند در جهت واردات قبل از صادرات (ورود موقت) مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی ستاد نظارت گمرکات استان با رعایت سایر مقررات مندرج در مفاد مواد فوق‌الذکر با ورود موقت آن‌ها موافقت نموده و پس از صادرات کالای ساخته ‌شده و آماده در موعد مقرر نسبت به تسویه پروانه ورود موقت و فک تضمین مأخوذه اقدام می‌نماید.
همچنین با استناد به مواد 14و 25 قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرائی آن نسبت به محاسبه و استرداد حقوق ورودی آن مقدار از مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته‌بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف‌شده در تولید، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالای صادراتی که اخیراً پیرو تلاش و پی‌گیری‌های مجدانه، اختیارات اجرایی آن به این ستاد نظارت تفویض گردیده است.
مضافاً این‌که در گمرکات تابعه این ستاد نظارت (سهلان ـ جلفا ـ تبریز) که مجاز به انجام تشریفات گمرکی رویه‌های ورود موقت و واردات قطعی هستند با ایجاد امکانات از جمله اخذ مجوز ترخیص کالا با ضمانت‌نامه بانکی از گمرک ایران که به گمرکات این ستاد تفویض گردیده است و فضای مناسب کاری و تمهیدات لازم در خصوص دقت و سرعت همکاران، ترخیص کالا در حداقل زمان ممکن میسر گردیده است.صفحه اصلی  تسهیلات برای سرمایه گذاران  مشوق های گمرکی

 
پیشخوان مطبوعات
مشوق‌های گمرکی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
تعداد بازدید 1934  
نوشته شده توسط مدیر پورتال  
پنج شنبه, 19 تیر 1393

قوانین و مشوق‌های گمرکی مرتبط با سرمایه‌گذاری

حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد دستگاه‌ها وارد می‌گردد. در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیش‌تر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده باشد به تشخیص وزارت صنایع به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ماده یا دستگاه آماده مربوط به وصول خواهد شد. تبصره: به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می‌تواند به پیشنهاد وزارت صنایع در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و دستگاه‌های الکترونیک و وسایل حمل و نقل که کارخانه‌های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه‌ها تکمیل و یا سوار و یا ساخته می‌شود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف کند. تصویب نامه شماره 21673/ت 8709 مورخ 77/4/9 هیأت وزیران: مواد اولیه و اجزای مورد نیاز تولید برای واحدهای ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات که برای صنایع کشور ماشین‌آلات و تجهیزات تولید می‌نماید، مشمول هر یک از ردیف‌های تعرفه گمرکی باشند به تشخیص وزارت صنایع از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند. تاریخ اجرای این تصویب‌نامه از 78/1/1 می‌باشد.

ماده (12):
واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به‌صورت موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد معاف است.

ماده (14):
مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آئین‌نامه مشخص می‌شود به صادرکننده مسترد می‌گردد.
تبصره 3: در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی که به‌صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت‌شده بابت واردات قطعی، پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره4: در صورتی‌که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن‌ها از خارج کشور وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره 5: چنانچه کالای تولید داخل به سازمان‌ها و اشخاص که در رابطه با کالاهای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شوند وجه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

ماده (19):
دولت می‌تواند همه‌ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به ‌صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت ‌وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

سایر موارد:
با استناد به مواد 12 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرائی آن در صورت درخواست کتبی آن دسته از کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی و صنعتی) که دارای پروانه معتبر هستند در جهت واردات قبل از صادرات (ورود موقت) مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی ستاد نظارت گمرکات استان با رعایت سایر مقررات مندرج در مفاد مواد فوق‌الذکر با ورود موقت آن‌ها موافقت نموده و پس از صادرات کالای ساخته ‌شده و آماده در موعد مقرر نسبت به تسویه پروانه ورود موقت و فک تضمین مأخوذه اقدام می‌نماید.
همچنین با استناد به مواد 14و 25 قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرائی آن نسبت به محاسبه و استرداد حقوق ورودی آن مقدار از مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته‌بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف‌شده در تولید، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالای صادراتی که اخیراً پیرو تلاش و پی‌گیری‌های مجدانه، اختیارات اجرایی آن به این ستاد نظارت تفویض گردیده است.
مضافاً این‌که در گمرکات تابعه این ستاد نظارت (سهلان ـ جلفا ـ تبریز) که مجاز به انجام تشریفات گمرکی رویه‌های ورود موقت و واردات قطعی هستند با ایجاد امکانات از جمله اخذ مجوز ترخیص کالا با ضمانت‌نامه بانکی از گمرک ایران که به گمرکات این ستاد تفویض گردیده است و فضای مناسب کاری و تمهیدات لازم در خصوص دقت و سرعت همکاران، ترخیص کالا در حداقل زمان ممکن میسر گردیده است.صفحه اصلی  تسهیلات برای سرمایه گذاران  مشوق های گمرکی

 
پیشخوان مطبوعات
مشوق‌های گمرکی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ  
 
نوشته شده توسط مدیر پورتال  
پنج شنبه, 19 تیر 1393

قوانین و مشوق‌های گمرکی مرتبط با سرمایه‌گذاری

حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد دستگاه‌ها وارد می‌گردد. در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیش‌تر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده باشد به تشخیص وزارت صنایع به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ماده یا دستگاه آماده مربوط به وصول خواهد شد. تبصره: به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می‌تواند به پیشنهاد وزارت صنایع در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و دستگاه‌های الکترونیک و وسایل حمل و نقل که کارخانه‌های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه‌ها تکمیل و یا سوار و یا ساخته می‌شود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف کند. تصویب نامه شماره 21673/ت 8709 مورخ 77/4/9 هیأت وزیران: مواد اولیه و اجزای مورد نیاز تولید برای واحدهای ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات که برای صنایع کشور ماشین‌آلات و تجهیزات تولید می‌نماید، مشمول هر یک از ردیف‌های تعرفه گمرکی باشند به تشخیص وزارت صنایع از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند. تاریخ اجرای این تصویب‌نامه از 78/1/1 می‌باشد.

ماده (12):
واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به‌صورت موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد معاف است.

ماده (14):
مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آئین‌نامه مشخص می‌شود به صادرکننده مسترد می‌گردد.
تبصره 3: در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی که به‌صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت‌شده بابت واردات قطعی، پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره4: در صورتی‌که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن‌ها از خارج کشور وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره 5: چنانچه کالای تولید داخل به سازمان‌ها و اشخاص که در رابطه با کالاهای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شوند وجه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

ماده (19):
دولت می‌تواند همه‌ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به ‌صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت ‌وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

سایر موارد:
با استناد به مواد 12 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرائی آن در صورت درخواست کتبی آن دسته از کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی و صنعتی) که دارای پروانه معتبر هستند در جهت واردات قبل از صادرات (ورود موقت) مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی ستاد نظارت گمرکات استان با رعایت سایر مقررات مندرج در مفاد مواد فوق‌الذکر با ورود موقت آن‌ها موافقت نموده و پس از صادرات کالای ساخته ‌شده و آماده در موعد مقرر نسبت به تسویه پروانه ورود موقت و فک تضمین مأخوذه اقدام می‌نماید.
همچنین با استناد به مواد 14و 25 قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرائی آن نسبت به محاسبه و استرداد حقوق ورودی آن مقدار از مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته‌بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف‌شده در تولید، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالای صادراتی که اخیراً پیرو تلاش و پی‌گیری‌های مجدانه، اختیارات اجرایی آن به این ستاد نظارت تفویض گردیده است.
مضافاً این‌که در گمرکات تابعه این ستاد نظارت (سهلان ـ جلفا ـ تبریز) که مجاز به انجام تشریفات گمرکی رویه‌های ورود موقت و واردات قطعی هستند با ایجاد امکانات از جمله اخذ مجوز ترخیص کالا با ضمانت‌نامه بانکی از گمرک ایران که به گمرکات این ستاد تفویض گردیده است و فضای مناسب کاری و تمهیدات لازم در خصوص دقت و سرعت همکاران، ترخیص کالا در حداقل زمان ممکن میسر گردیده است.صفحه اصلی  تسهیلات برای سرمایه گذاران  مشوق های گمرکی

 
پیشخوان مطبوعات
مشوق‌های گمرکی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
تعداد بازدید 1934  
نوشته شده توسط مدیر پورتال  
پنج شنبه, 19 تیر 1393

قوانین و مشوق‌های گمرکی مرتبط با سرمایه‌گذاری

حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد دستگاه‌ها وارد می‌گردد. در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیش‌تر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده باشد به تشخیص وزارت صنایع به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ماده یا دستگاه آماده مربوط به وصول خواهد شد. تبصره: به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می‌تواند به پیشنهاد وزارت صنایع در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و دستگاه‌های الکترونیک و وسایل حمل و نقل که کارخانه‌های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه‌ها تکمیل و یا سوار و یا ساخته می‌شود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف کند. تصویب نامه شماره 21673/ت 8709 مورخ 77/4/9 هیأت وزیران: مواد اولیه و اجزای مورد نیاز تولید برای واحدهای ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات که برای صنایع کشور ماشین‌آلات و تجهیزات تولید می‌نماید، مشمول هر یک از ردیف‌های تعرفه گمرکی باشند به تشخیص وزارت صنایع از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند. تاریخ اجرای این تصویب‌نامه از 78/1/1 می‌باشد.

ماده (12):
واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به‌صورت موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد معاف است.

ماده (14):
مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آئین‌نامه مشخص می‌شود به صادرکننده مسترد می‌گردد.
تبصره 3: در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی که به‌صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت‌شده بابت واردات قطعی، پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره4: در صورتی‌که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن‌ها از خارج کشور وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره 5: چنانچه کالای تولید داخل به سازمان‌ها و اشخاص که در رابطه با کالاهای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شوند وجه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

ماده (19):
دولت می‌تواند همه‌ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به ‌صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت ‌وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

سایر موارد:
با استناد به مواد 12 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرائی آن در صورت درخواست کتبی آن دسته از کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی و صنعتی) که دارای پروانه معتبر هستند در جهت واردات قبل از صادرات (ورود موقت) مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی ستاد نظارت گمرکات استان با رعایت سایر مقررات مندرج در مفاد مواد فوق‌الذکر با ورود موقت آن‌ها موافقت نموده و پس از صادرات کالای ساخته ‌شده و آماده در موعد مقرر نسبت به تسویه پروانه ورود موقت و فک تضمین مأخوذه اقدام می‌نماید.
همچنین با استناد به مواد 14و 25 قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرائی آن نسبت به محاسبه و استرداد حقوق ورودی آن مقدار از مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته‌بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف‌شده در تولید، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالای صادراتی که اخیراً پیرو تلاش و پی‌گیری‌های مجدانه، اختیارات اجرایی آن به این ستاد نظارت تفویض گردیده است.
مضافاً این‌که در گمرکات تابعه این ستاد نظارت (سهلان ـ جلفا ـ تبریز) که مجاز به انجام تشریفات گمرکی رویه‌های ورود موقت و واردات قطعی هستند با ایجاد امکانات از جمله اخذ مجوز ترخیص کالا با ضمانت‌نامه بانکی از گمرک ایران که به گمرکات این ستاد تفویض گردیده است و فضای مناسب کاری و تمهیدات لازم در خصوص دقت و سرعت همکاران، ترخیص کالا در حداقل زمان ممکن میسر گردیده است.صفحه اصلی  تسهیلات برای سرمایه گذاران  مشوق های گمرکی

 
پیشخوان مطبوعات
مشوق‌های گمرکی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
تعداد بازدید 1934  
نوشته شده توسط مدیر پورتال  
پنج شنبه, 19 تیر 1393

قوانین و مشوق‌های گمرکی مرتبط با سرمایه‌گذاری

حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد دستگاه‌ها وارد می‌گردد. در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیش‌تر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده باشد به تشخیص وزارت صنایع به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ماده یا دستگاه آماده مربوط به وصول خواهد شد. تبصره: به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می‌تواند به پیشنهاد وزارت صنایع در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و دستگاه‌های الکترونیک و وسایل حمل و نقل که کارخانه‌های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه‌ها تکمیل و یا سوار و یا ساخته می‌شود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف کند. تصویب نامه شماره 21673/ت 8709 مورخ 77/4/9 هیأت وزیران: مواد اولیه و اجزای مورد نیاز تولید برای واحدهای ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات که برای صنایع کشور ماشین‌آلات و تجهیزات تولید می‌نماید، مشمول هر یک از ردیف‌های تعرفه گمرکی باشند به تشخیص وزارت صنایع از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند. تاریخ اجرای این تصویب‌نامه از 78/1/1 می‌باشد.

ماده (12):
واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به‌صورت موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد معاف است.

ماده (14):
مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آئین‌نامه مشخص می‌شود به صادرکننده مسترد می‌گردد.
تبصره 3: در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی که به‌صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت‌شده بابت واردات قطعی، پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره4: در صورتی‌که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن‌ها از خارج کشور وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.
تبصره 5: چنانچه کالای تولید داخل به سازمان‌ها و اشخاص که در رابطه با کالاهای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شوند وجه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

ماده (19):
دولت می‌تواند همه‌ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به ‌صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت ‌وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

سایر موارد:
با استناد به مواد 12 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرائی آن در صورت درخواست کتبی آن دسته از کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی و صنعتی) که دارای پروانه معتبر هستند در جهت واردات قبل از صادرات (ورود موقت) مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی ستاد نظارت گمرکات استان با رعایت سایر مقررات مندرج در مفاد مواد فوق‌الذکر با ورود موقت آن‌ها موافقت نموده و پس از صادرات کالای ساخته ‌شده و آماده در موعد مقرر نسبت به تسویه پروانه ورود موقت و فک تضمین مأخوذه اقدام می‌نماید.
همچنین با استناد به مواد 14و 25 قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرائی آن نسبت به محاسبه و استرداد حقوق ورودی آن مقدار از مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته‌بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف‌شده در تولید، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالای صادراتی که اخیراً پیرو تلاش و پی‌گیری‌های مجدانه، اختیارات اجرایی آن به این ستاد نظارت تفویض گردیده است.
مضافاً این‌که در گمرکات تابعه این ستاد نظارت (سهلان ـ جلفا ـ تبریز) که مجاز به انجام تشریفات گمرکی رویه‌های ورود موقت و واردات قطعی هستند با ایجاد امکانات از جمله اخذ مجوز ترخیص کالا با ضمانت‌نامه بانکی از گمرک ایران که به گمرکات این ستاد تفویض گردیده است و فضای مناسب کاری و تمهیدات لازم در خصوص دقت و سرعت همکاران، ترخیص کالا در حداقل زمان ممکن میسر گردیده است.


منبع : دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
تعداد بازدیدها : تعداد بازدیدها : ۵۱۷


مطالب مرتبط با این موضوع :

نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان